phong thủy

Phong Thủy

Một khái niệm được nhân gian tín ngưỡng và nhiều người tin rằng nó tạo ra một sự khác biệt thật sự.

Xây nhà và bố trí các vật dụng sao cho hợp lý cân bằng để hợp phong thủy về mặt nào đó xét gốc độ tinh thần thì nếu cảm thấy thoải mái sẽ làm bạn có tinh thần làm việc và sông tốt hơn.

Vật hợp vật

Bố trí sắp xếp các vị trí đồ vật trong nhà đủ không gian để các vật hòa hơp với nhau vừa khoa học và phong thủy.