About Us-Đồ Lót Chjêm

Chjêm, chjem.com, chiem, chiêm

Our story

Tăng trưởng doanh số
Năm 2019 61.1%
Số nhà phân phối
Theo năm 21%
Phủ sóng các tỉnh
Theo năm 40%
0 +
Sản phẩm đã bán
0
Nhà phân phối
0
Phủ sóng các tỉnh

Mục tiêu của chúng tôi

Tạo dựng tinh hoa và thành công cho thương hiệu Việt ra sân đấu toàn cầu. Đổi mới, cạnh tranh và sáng tạo.

Dẫn đầu để chứng tỏ mình, một thương hiệu thời trang đồ lót cao cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *